Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Bara genom tekniska och naturvetenskapliga landvinningar kan vi befria världen från beroende av fossila bränslen. Med bättre grödor och modernare jordbruk kan alla människor äta sig mätta utan att mer jordbruksmark exploateras. Politikens uppgift är att utforma skatter, lagar och andra styrmedel så att människors vilja att ta ansvar lönar sig och så att de som skadar miljön får betala ett högt pris. Lagstiftning, internationella överenskommelser och skatter är de bästa styrmedlen för att minska användandet av ämnen som skadar miljön. Att satsa på forskning är det bästa sättet att få fram nya och miljövänligare alternativ. Det är Moderaternas övertygelse att den här omställningen är möjlig utan att driva människor ifrån landsbygden. Med en tillväxtvänlig miljöpolitik går det att skapa såväl goda livsvillkor som nya arbetstillfällen i hela Sverige.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram