Utdrag ur Moderaternas partiprogram

De som hävdar att ekologi och ekonomi står i motsatsförhållande till varandra lever kvar i det förflutna. Moderaterna ska alltid vara sin tids bästa miljöparti. Vi ska med kraft verka för en miljöpolitik som går före, både på hemmaplan och internationellt. Bara genom att arbeta för en hållbar tillväxt kan urskogar, regnskogar, korallrev, klimatet och hela den biologiska mångfalden räddas från att gå förlorad i en växande världsbefolknings tillvaratagande av livschanser.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram