Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Demokratiska stater har ett ansvar att försvara demokratin och att alltid argumentera för demokratin som idé. Moderaterna ska ge sitt stöd åt dem som söker demokrati. Sverige ska alltid vara en tydlig internationell röst för de mänskliga rättigheterna. Ödmjukhet och vilja till kompromiss är nöd- vändigt för att nå det som faktiskt är möjligt. Sverige ska ställa upp när det internationella samfundet ber om hjälp och tillsammans med demokratins allierade bistå humanitärt, militärt och institutionellt till människans försvar.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram