Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Den bästa tiden ligger alltid framför oss. Människans kreativitet, skaparkraft och innovationsförmåga har generation för generation förbättrat livsvillkoren. Moderaterna tillhör inte dem som romantiserar det förflutna eller längtar tillbaka. Vi är istället fyllda av optimism och förväntan inför framtiden. Sverige har kunnat tillhöra världens rikaste länder eftersom vi haft förmågan att ta till oss och upptäcka det nya. Samtidigt har vi kunnat förädla idéer till tjänster och produkter givet våra särskilda förutsättningar.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram