Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Den mesta kulturen tillgängliggör sig människor själva. Det finns en efterfrågan även på kulturella uttryck som ibland betraktas som smala eller svåra. I mycket stor utsträckning finansieras kulturen av människorna själva, ensamma eller i samverkan genom en mångfald av föreningar, förbund och församlingar. Delar av kulturen kan behöva stöd för att utvecklas. Politiken ska inte styra kulturen men vara med och skapa förutsättningar för ett levande kulturliv och ta ett särskilt ansvar för de kulturella uttryck som inte klarar sig ensamma på en marknad. Uppgiften är att möjliggöra och tillhandahålla men också vara en traditionsbärare. Vi välkomnar de möjligheter som internets utveckling fört med sig där olika idéer, tankar och kulturella uttryck kan komma allt fler människor till del både i Sverige och resten av världen.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram