Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Det bör tas fram en lista kring vilka arter, och då inte bara rovdjur, som ska få en förvaltningsplan. Denna bör utformas i samråd med berörda parter.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram