Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Det fria samhället och varje människas frihet kommer alltid att utmanas av dem som anser sig ha en idé eller en livsstil som är överlägsen andras. Det goda samhället byggs på motsatsen till dogmatism och fundamentalism, nämligen en rimlig dos tvivel på de egna idéernas, den egna livsstilens eller den egna trons förträfflighet. Därtill krävs en vilja att kompromissa med andra tillsammans med stor nyfikenhet på vad andra rentav gör bättre än vad man själv gör.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram