Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Det mest smärtsamma utanförskapet är det som går i arv, där framtidstro och självförtroende brister och känslan är att den egna förmågan inte tas tillvara. Där det har blivit norm att föräldrar inte har något arbete och få av barnen tror bättre om sin egen framtid. Här går självtilliten och tilltron till samhället förlorad. Bara en aktiv arbetslinje kan steg för steg pressa tillbaka utanförskapet. Genom en stark arbetslinje läggs grunden för ett välfärdssamhälle där människor möts och får möjlighet att göra sitt bästa.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram