Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Digitaliseringen ger individen en frihet som totalitära stater och auktoritära regimer vill kväva av rädsla för att förlora sitt informationsövertag och sin makt. Vi ser därför teknologins möjligheter som just ett verktyg för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter i utrikespolitiken. Samtidigt väcker utvecklingen viktiga frågor om integritet och ställer krav på gränsöverskridande dataskydd.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram