Utdrag ur Moderaternas partiprogram

En insatsorganisation med stående och kontrakterade förband är nödvändig för att snabbt och effektivt kunna göra insatser i landet, i närområdet och internationellt. Rekrytering till försvarsmakten genom frivillighet ställer krav på att det är attraktivt att ta anställning som soldat, sjöman och officer. Hemvärnet utvecklas till nationella skyddsstyrkor. De har en central roll i det svenska försvaret. Deras roll och förmåga ska öka.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram