Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Ett samhälle som håller ihop bygger på flera gemensamma referensramar än gemensam skolgång, arbetsgemenskap och ekonomisk sammanhållning. Människor och gemenskaper är kulturbärare. Att förstå sin egen kultur, sin historia och att ha kunskap kring samhällets dominerande kulturella uttryck berikar livet och är en förutsättning för att kunna förstå andra. Kultur är inte endast ett verktyg utan också något gott i sig själv. Staten har ett ansvar att genom skolan och viktiga kulturinstitutioner upprätthålla en kulturell allemansrätt. Staten har en bildningsuppgift såväl som ett uppdrag att bevara och visa upp det som har lett fram till dagens sätt att se på oss själva och varandra.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram