Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Ett samhälle utan en stat till skydd för dessa värden blir den starkes arena för förtryck. En stat utan tilltro till människan och utan respekt för samhället hänfaller också åt förtryck. En alltför omfattande politik såväl som frånvaron av politik är ett hot mot varje människas strävan efter lycka. En stat baserad på möjligheten att i fria val avsätta dem som styr och respekt för enskildas rättigheter är den enda legitima grunden att bygga ett samhälle på. Vi tror på tanken om en representativ parlamentarisk demokrati. Vi tror också att lokalt självstyre är en viktig del av Sverige och hur vi vill att vårt land ska gestalta sig.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram