Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Ett samhälle utan tillväxt blir hårt och kallt. Varje handling blir ett nollsummespel, där ingen kan vinna utan att någon annan förlorar. Framgångar sker alltid på någon annans bekostnad. Där skapas normer utifrån idén att man måste bedra eller stjäla för att komma fram. I ett ekonomiskt växande samhälle växer utrymmet och generositeten. I ett växande samhälle blir normerna mer tillåtande och framgång kan uppmuntras.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram