Utdrag ur Moderaternas partiprogram

EU-samarbetet innebär stärkta möjligheter att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. För effektiva insatser mot trafficking, organiserade stöldligor och narkotikasmuggling krävs internaionellt samarbete.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram