Utdrag ur Moderaternas partiprogram

FN, som styrs av medlemsländerna, har en global legitimitet som måste värnas. Många gånger lever FN inte upp till våra förväntningar. Därför står organisationen inför många utmaningar och måste reformeras och moderniseras.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram