Utdrag ur Moderaternas partiprogram

För att minska den organiserade brottsligheten måste nyrekryteringen till de kriminella nätverken kraftigt motverkas. Vi ser det som mycket betydelsefullt att det finns stöd att tillgå för den som vill hoppa av från kriminell verksam- het och lämna kriminella strukturer.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram