Utdrag ur Moderaternas partiprogram

För Sverige finns det ett stort egenintresse att engagera sig internationellt. Som en liten, öppen ekonomi är vi beroende av vår omvärld. Vår öppenhet ger svenska företag möjlighet att verka på världsmarknaden och ger andra länder möjlighet att bedriva verksamhet här. I längden gynnas vi och alla andra av att hinder röjs undan och att vi går mot en gränslös ekonomi. Men en sådan utveckling exponerar oss också för nya risker. En ansvarsfull politik måste därför hantera dessa risker. Vi måste än mer söka internationella samarbeten och överenskommelse för att skapa transparenta och effektiva regleringar för att hindra girighet och kortsiktighet från att utvecklas.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram