Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Frihet är den bästa grunden för välfärd och utveckling. Ändå stannar inte vårt försvar för friheten vid den praktiska nyttan, utan går till själva kärnan av att få vara fri. Ingen människa använder sin frihet för att bara göra bra eller bara göra dåligt, friheten ligger i att få vara sig själv, med sina förtjänster och styrkor och sina laster och brister, att få vara just människa.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram