Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Friheten är vår grund och tillsammans med trygghet och rättvisa har den en särställning bland våra värderingar. Frihet, trygghet och rättvisa ligger till grund för en rad andra betydelsefulla värderingar och avväganden i vår politik.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram