Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Gemensamt finansierad välfärd är en viktig del av vår moderna historia och en språngbräda in i framtiden. Förskolan hjälper lärande och gör det möjligt att kombinera föräldraskap med aktivt deltagande på arbetsmarknaden. Skolan ska rusta med kunskaper för framtiden. Sjukvården botar, lindrar och gör det möjligt att komma tillbaka. Assistans bidrar till att fysiska begränsningar i minsta möjliga mån begränsar människor från att leva ett innehålls- rikt liv. Äldreomsorgen ska erbjuda trygghet och livskvalitet. Det är kärnan i vår svenska välfärd. Det är den Moderaterna slår vakt om och vill utveckla, i kontrast till dem som vill göra det offentliga åtagandet allomfattande eller som vill slå undan välfärdens förutsättningar genom att låsa fast människor i bidragsberoende.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram