Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Genom att ha ordning och reda i ekonomin och sträva mot full sysselsättning blir välfärden motståndskraftig mot kriser och inkomster mer jämt fördelade. På så sätt hindras klyftor från att uppkomma och växa. Med tydliga ramverk, regleringar och stabila institutioner kan ekonomin växa utan att inflationen drar iväg eller underskott byggs upp. På så sätt kan jobben bli fler och välståndet öka utan att efterföljande generationer skuldsätts.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram