Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Genom att sträva efter att vara samhällsbärande och företräda allmänintres- set söker vi lösningar på vår tids utmaningar. Globaliseringen har inneburit mänsklighetens största språng ur fattigdom någonsin och samtidigt att Sverige nu möter konkurrens från länder vi tidigare gav bistånd till. Vi gläds åt den utvecklingen och vill att idén om öppenhet, marknadsekonomi och demokrati ska omfatta alla världens länder.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram