Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Genom eget arbete och egen försörjning läggs grund för både egen trygghet och vår gemensamma välfärd. Utmaningen är därför att alla ska få ta del av tillväxten genom att vara med och skapa den. Vägen dit går genom människors arbetsinsatser och deltagande på arbetsmarknaden. Politiken, fackförbund, företag och det civila samhället har var för sig och gemensamt ansvar för att skapa delaktighet och sammanhållning.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram