Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Genom höga krav när det gäller hållbarhet, mångfald, jämställdhet och öppenhet kan de gemensamt ägda bolagen agera föredömligt och visa vägen för ett aktivt samhällsansvar.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram