Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Globaliseringen innebär stora möjligheter för Sverige men gör oss också mer exponerade för vad som händer i andra länder. Kriser kan snabbt och kraftfullt slå mot vårt samhälle. Att vara samhällsbärande innebär att bygga motståndskraft mot olika typer av kriser genom att bedriva en ansvarsfull politik. Ordning och reda i de offentliga finanserna är en förutsättning för ett tryggt samhälle med en god välfärd.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram