Utdrag ur Moderaternas partiprogram

I ett tidigt skede av ett lands välståndsutveckling tenderar tillväxten ha negativ inverkan på miljön. I takt med ökande välstånd blir tillväxten allt grönare. Medborgarna ställer krav och det investeras i ny teknik. Bara genom de möjligheter och växande resurser som tillväxten medför kan fler människor och länder ta ansvar för miljön och klimatet.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram