Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Kampen för mänskliga rättigheter är universell i bemärkelsen att alla människor har samma rättigheter och att alla människors möjligheter växer i takt med att fler får sina rättigheter respekterade. Det ligger i varje människas och i varje nations intresse att demokrati upprättas och upprätthålls. Det är i demokratins idégemenskap och inte i intressegemenskaper vår internationella solidaritet växer.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram