Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Måndagsrörelsen samlade 1990 tusentals människor i manifestationer för de baltiska staternas självständighet från Sovjetunionen. Vår övertygelse om alla människors rätt till frihet segrade över dem som relativiserade betydelsen av demokrati. Estland, Lettland och Litauen blev självständiga och införde demokrati. I dag är de också handelspartners som innebär viktiga arbetstillfällen för svenska exportföretag och samarbetspartners kring bland annat en förbättrad östersjömiljö.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram