Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Mångfald och valfrihet höjer kvaliteten och effektiviteten, tillsammans med tydliga regler för likabehandling och mot diskriminering bidrar det också till en rättvisare välfärd i hela Sverige. God kvalitet och hög tillgänglighet ska känneteckna välfärden i hela landet. Orättvisor som bygger på exempelvis geografisk hemort, kön, sexuell läggning och ålder hör inte hemma i vårt välfärdssverige.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram