Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Människors vilja att ta ansvar är en oersättlig del i samhällsbygget. Lika fullt behövs också människor som vill ta risker, vara entreprenörer, äventyrare och upptäckare. Det är mångt och mycket tack vare dem som samhället tar språng framåt. Forskare som ligger i framkant, entreprenörer som förverkligar idéer, kulturskapare som trotsar gränser och invanda föreställningar – alla människor behövs för att föra samhället framåt. Alla jobb behövs och envars arbetsinsats bidrar till att alla får det bättre och att Sverige utvecklas. För oss är det viktigt att arbetsinsatser lönar sig, att extra ansträngning lönar sig mer och att regler, skatter och det offentligas bemötande är utformat så att varje människa uppmuntras att bli allt den vill och kan vara.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram