Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Moderaterna ska i majoritet såväl som i minoritet vara en konstruktiv röst för utvecklingen av Sverige och tillvaratagandet av varje människas förmåga. Moderaterna ser samhällsproblem och ger förslag till lösningar. Det är utifrån våra idéer och vår förmåga att formulera den mest relevanta samhällskritiken som vi vill vinna människors förtroende.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram