Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Moderaterna strävar efter en värld utan fattigdom. Det är möjligt att nå dit. Med globaliseringens informationsspridning, genom en aktiv global miljö- och klimatpolitik, frihandel, fattigdomsbekämpande bistånd, stöd för att bygga välfungerande ekonomier, motstånd mot korruption och tillgängliggörande av utbildning för alla barn och ungdomar kan en värld fri från fattigdom bli vår generations främsta bedrift.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram