Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Moderaterna vill bygga Sverige vidare på de värderingar som många känner igen som typiskt svenska. Sverige ska vara modernt, öppet och sammanhållet. Här ska vi välkomna ny teknologi, vara toleranta och ta tillvara talang. Det ska alltid spela större roll vart man är på väg än varifrån man kommer. Människor ska tas till vara för vad de kan och vad de är beredda att tillföra, inte utifrån vilken gud de tror eller inte tror på, vilken etnicitet eller härkomst de har, vem de älskar eller vilket kön de har.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram