Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Motiverade och välutbildade medarbetare är grunden för att säkra en hög kvalitet inom alla delar av välfärden. Inte minst gäller det också att ha goda ledare och chefer inom det offentliga.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram