Utdrag ur Moderaternas partiprogram

När en människa är utsatt krävs ett stark civilsamhälle och en ansvarstagande stat. Ändå kan inga offentliga insatser eller gemenskapen i civilsamhället ersätta den trygghet det innebär att ha en egen kompetens. En skola som rustar alla inför arbetslivet är en central del i en politik för ökad trygghet.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram