Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Politikens uppgift är just att vara med och bygga samhället. Det viktigaste uppdraget är att se till allmänintresset. För att utveckla samhället måste politiken alltid sätta allmänintresset och medborgarnas rättigheter före särintressen. Politiken måste alltid vara en garant för alla medborgares rättigheter. Politiskt beslutsfattande blir angeläget när människors egna förmåga sätts på prov eller när rättigheter och skyldigheter är så angelägna att de gäller alla.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram