Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Samhället utvecklas ständigt tack vare människors kreativitet och skaparkraft. Välstånd skapas av idéer som leder till ständigt nya och bättre produkter och tjänster. Det har uppskattats att tre fjärdedelar av de varor och tjänster vi konsumerar överhuvudtaget inte existerade i någon form för ett sekel sedan. Nytt har tillkommit medan gammalt har försvunnit.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram