Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Samhällsnytta och värdeskapande bör vara vägledande för förändringar av vårt gemensamma ägande.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram