Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Samtidigt reser den tekniska utvecklingen också nya hot mot friheten. Det blir möjligt för stater, företag och organisationer att övervaka, samla information och kartlägga medborgare. Staten måste skydda den personliga integriteten och vara återhållsam i sin insamling och lagring av information. I tider av ökade möjligheter till kommunikation och genomlysning av varje människas arvsmassa är det viktigt att helga privatlivet inom dessa områden.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram