Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Särskilt viktigt är det att barn genom skolan och en meningsfull fritid stiftar bekantskap med kultur och kulturella uttryck och lär sig uppskatta, tolka och förstå. I ett sammanhållet samhälle är det generellt viktigt att barn har tillgång till aktiviteter och gemenskap. De vuxna som ägnar sin lediga tid åt att skapa en innehållsrik fritid för barn och unga i idrottsrörelsen och andra fritidsverksamheter är samhällsbärare som förtjänar uppskattning.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram