Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Såväl för att tillvarata talang som för att bygga ett modernt samhälle och skapa förutsättningar för sammanhållning behöver Sverige ha en skola och utbildning med goda resultat och höga ambitioner. Den gemensamma finansieringen tillsammans med valfrihet och mångfald skapar förutsättningar för varje elev att komma till sin rätt och utvecklas i sina talanger. Med kunskap växer varje människa och med ökad bildning stärks hela samhället. Kunskap är egenmakt och möjlighet till egen försörjning medan bildning bär hela civilisationen.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram