Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Skolan ska förbereda alla för arbetsmarknaden och dem som vill för högre studier. Sverige ska vara i forskningsframkant och undervisningen på våra universitet och högskolor ska vara därefter. Studenter måste vara förberedda för att kunna ta för sig i en fri akademisk värld, där fri forskning och bred samverkan med arbetsmarknaden dominerar.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram