Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Stimulerande åtgärder, till exempel i form av premier, är viktiga för att främja ett energieffektivare byggande i Sverige.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram