Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Sverige är ett litet land som rymmer stora variationer. Det är glest befolkningsmässigt på sina håll, tätare på andra. Vi har små samhällen och stora städer. Långa avstånd, men när det gäller har vi också närhet till varandra. Vi värnar sammanhållning och gemensamt ansvarstagande.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram