Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Sverige är ett sammanhållet land med hög grad av jämlikhet mellan med- borgarna. I stor utsträckning beror det på den tidigt införda allmänna folkskolan, som gav alla möjlighet att utveckla sina liv. Till det har Sverige haft en fri och öppen ekonomi som belönat talang och ansträngning. Ur detta tillvaratagande av alla människor har det skapats resurser att såväl förbättra skolan som att stärka övriga delar av välfärden. Så här måste en socialt hållbar tillväxt fungera också framöver.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram