Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Sverige ska ha en ambitiös utvecklingspolitik med människan i fokus och syfta till att lyfta människor ur fattigdom av egen kraft. Biståndet bör även framöver motsvara en procent av bruttonationalinkomsten. Sedan 2006 har Nya Moderaterna haft en stark reformagenda för biståndet. Vi har fortsatt arbeta med att utveckla biståndet till att bli mer effektivt, resultatorienterat och relevant. Ett exempel på detta är Öppna biståndet, en av de största moderata reformerna inom utvecklingspolitiken, som syftar till att öppna upp det svenska biståndet för ökad insyn, delaktighet och ansvarstagande. Sverige bör även vara pådrivande för ett transparent och effektivt bistånd inom vårt internationella samarbete.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram