Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Sverige ska ta på sig ett särskilt ansvar för jämställdhet och minoriteters rät- tigheter i världen. Det patriarkala förtrycket är starkt i många länder och det hotar kvinnors hälsa, barns välbefinnande och hela samhällets utveckling. Stärkandet av kvinnors och minoriteters ställning och deltagande ska prägla vårt biståndsarbete. Kränkandet av kvinnors rätt till sin kropp, sin sexualitet och möjlighet att delta i samhällslivet måste upphöra.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram