Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Sverige ska tillhöra de länder som satsar på forskning och utveckling. Staten ska bidra till forskningen och goda villkor ska säkerställas även för privat kapital. För forskning och utveckling, men också för kultur och de kreativa näringarna krävs spelregler som gör det möjligt att tjäna pengar på upptäckter och verk. Immaterialrätten är en nödvändig inskränkning av äganderätten för att stimulera utveckling och skapande. Det är angeläget att immaterialrätten är modern, flexibel och balanserad.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram