Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Sverige ska vara en aktiv röst i världen. Det är bara genom att söka oss till samarbeten som våra värderingar ges tyngd och får genomslag. Förenta nationernas idé att samla världen till samtal istället för konfrontationer är fredens främsta tanke. Rösten för demokrati och arbetet för frihandel är de mänskliga rättigheternas viktigaste verktyg.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram