Utdrag ur Moderaternas partiprogram

Sveriges statsskick med representativ demokrati och konstitutionell monarki tjänar landet väl. Genom att ta Sverige in i internationella samarbeten, värna subsidiaritetsprincipen, inte ge någon internationell institution beskattningsrätt, tilltron till det kommunala självstyret och att arbeta för valfrihet och mångfald inom välfärdsverksamheterna skyddar vi oss mot ett politiskt system som växer sig så stort att det kväver istället för understödjer varje människas frihet och trygghet.

Läs mer ur Moderaternas partiprogram